ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
16 มกราคม 2562

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
03/01/2562
1016779
58873

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

ค้นหาขั้นสูง  เงื่อนไขคำค้น

ผลการค้นหา
                   กว่า   10   ปี ที่ พี แอนด์ จี คอลเลคชั่น ประเทศไทย จำกัด   ( P & G COLLECTION THA...
                              บริษัท เซฟเวย์ เทรดดิ้ง  จำกัด ได้รับความไว้วางใจจา...
  ลักษณะโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี                         ตั้งอยู่ในแขวนไชย...
การขนส่งทางบก ของโลจิสติกส์     Logistics   การขนส่งทางบก               Boor To Door Services  ...
...
        การค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   และคาดว่าจ...
  1.  ไ ม่สามารถนำสินค้าผ่านแดนเข้าไปจำหน่ายใน สปป.ลาวได้อย่างถูกต้อง (ติดด้วยภาษีภายในส...
  1.  ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจ(หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเท่านั้น)   2.   ต้องเป็นผู้ผลิตสินค้า...
                                  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “เปิดประตูการค้าผู้ป...
                1.  ค่าสมาชิก 3เดือน เริ่มต้นที่ 80,000  บาท (ต่อ 1 บริษัท ต่อสินค้าชนิดเดียว...
      1.  สินค้าตัวอย่างจะต้องเตรียมให้ครบตามที่ Saveway Trading  ร้องขอเพื่อใช้ในการทดลองสินค้...
       1.   วางระบบบริหารจัดการก่อนเข้าร่วมโครงการในลาว Research  ข้อมูลและความสนใจ       ...
  บริษัท เซฟเวย์  เทรดดิ้ง จำกัด ( Saveway Trading CO.,LTD.)  ตั้งอยู่ที่ 343 หมู่ 11 ถนนเฉลิมพระเกียรติ   ...
          บริษัท เซฟเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ประสานงานด้านการตลาดจัดทำสัญญาคู่ค้าในประ...
กลยุทธ์ทางการตลาดบริษัท Saveway Trading                  บริษัท Saveway  Trading  ได้จัดทำแผนกลยุทธ์...
  ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Asean Economic Community History           AEC  เป็นการพัฒนาม...
  กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) หรือธรรมนูญอาเซียน           กฎบัตรอาเซียน  เปรียบเสมือนรัฐธร...
          ค่าสำรวจความต้องการของตลาดในประเทศลาวจำนวนเงิน 80,000 บาท               - &...
               ตัวแทนของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในการดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้...
           EDI   ( Electronic Data Interchange ) คืออะไร             EDI   คือ การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรก...
ระบบ Paperless ของกรมศุลกากร             ระบบ Paperless เป็นระบบที่กรมศุลกากรประกาศให้มีการใช้อย...
  เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า 1. ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมสำเนา 1 ฉบ...
  ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า           1 .  การโอนถ่าย และหรือ การยื่นข้อมูล...
  ของต้องห้าม ของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด   &nbs...
                การสอบถามพิกัดล่วงหน้าเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นบริการหนึ่งที่กรมศุ...
            อาเซียน ( ASEAN)   คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก...
                เป็นมาตรการช่วยเหลือทางภาษีอากรของรัฐ   เพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให...
  หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้   1.หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด...
  ใบสุทธินำกลับ  ใบสุทธินำกลับ   เป็นเอกสารทางศุลกากรซึ่งออกให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าขอ...
 MAP แผนที่ตั้ง   ชื่อ(ไทย)        :    บริษัท เซฟเวย์เทรดดิ้ง จำกัด ( SAVEWAYTRADING CO.,LTD.)   ที่อยู่(...
            เซฟเวย์  เทรดดิ้ง  เราคือผู้ให้บริการด้านการค้าและการลงทุนแบบครบวงจร...
Consult  
...
Home Project Info Concept Fact Sheet Facilities Floor Plan Unit Layout   Location Gallery Promotion Buyer's Guide Siri Service Contact us Concept Fact Sheet Facilities Floor Plan $(function(){ $("ul#top_nav_menu li").hover(functio...
               ...
           ...
PRICING  
               ...
           ...