ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
17 ธันวาคม 2561

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
28/06/2561
994080
58329

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

หนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกคือหนังสืออะไร?


คัมภีร์ไบเบิ้ล เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวและศาสนาคริสต์ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์  คัมภีร์ไบเบิ้ล แบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ คัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาเดิม และคัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาใหม่