ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
16 มกราคม 2562

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
03/01/2562
1016658
58871

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

โครงการส่งเสบียงสินค้าให้กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี 

 

ลักษณะโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี

 

 

       

            ตั้งอยู่ในแขวนไชยะบุรีของ สปป.ลาว  เป็นการสร้างเขื่อนทดน้ำบนแม่น้ำโขงเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  โดยไม่มีการผันน้ำออกจากแม่น้ำโขงและไม่มีการกักเก็บน้ำเหมือนเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้ำทั่ว ๆ ไป  การสร้างเขื่อนทดน้ำนี้จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นเฉพาะแขวนไชยะบุรี  ไปถึงตอนใต้ของเมืองหลวงพระบาง  โดยมีระดับน้ำใกล้เคียงกับระดับน้ำสูงสุดในฤดูน้ำหลากตามธรรมชาติ  ส่วนตอนล่างของแม่น้ำโขงจะมีระดับน้ำปกติตามธรรมชาติ

            โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ก่อสร้างเมื่อปี 2554 จะสิ้นสุดเมื่อปี 2561 ในประเทศลาว มูลค่าโครงการ 76,000 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 8 ปี โดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจำนวนประชากรคนงานก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 12,000 คน

            บริษัทพี แอนด์ จี คอลเลคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ได้ร่วมทำสัญญาแต่งตั้งคู่ค้าและจัดส่งสินค้าระหว่าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในเขื่อน เป็นระยะเวลาที่ก่อสร้างเขื่อนจนแล้วเสร็จ

 

                

   บริษัทพี แอนด์ จี  ได้จัดส่งเสบียงสินค้าไปยังเมืองไชยะบุรี