ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
17 ธันวาคม 2561

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
28/06/2561
994086
58329

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

ค่าสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

       

        1.  ค่าสมาชิก 3เดือน เริ่มต้นที่ 80,000 บาท (ต่อ 1 บริษัท ต่อสินค้าชนิดเดียวกัน)

 

        2.  ค่าสมาชิกแรกเข้าไม่รวมกับค่าใช้จ่ายใดๆในแผนการตลาดทุกขั้นตอน

 

           ผู้ว่าจ้างตกลงกับผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามรูปแบบของโครงการเซฟเวย์ โดยมีหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ โดยจะมีระยะเวลาการทำงานเบื้องต้นใน สปป.ลาว 1 เดือน และ/หรือจนกว่าจะประสานงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามความยากง่ายของสินค้าของผู้ว่าจ้าง

        1. ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการรายละ 80,000 บาท(แปดหมื่นบาท)

        2. ผู้ว่าจ้างจะต้องมีคุณสมบัติครบ ตามหัวข้อที่ระบุให้ทราบในสัญญาของบริษัทเซฟเวย์ทุกข้อตามกฎหมายการค้า ไทย/ลาว

        3. ผู้ว่าจ้างต้องมีความพร้อมในการลงทุน(ในกรณีขอลงทุนในลาวและ/หรือทำการตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าในประเทศลาว)

                                                                                                                                          

 สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อเข้าโครงการ

       

       1.ผู้ว่าจ้างจะได้รับการทำการค้าภายใต้บริษัทเซฟเวย์และรัฐวิสาหกิจในประเทศลาวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(รายการนี้จะไม่รวมค่าขอใบอนุญาติต่างๆมั้งหมดรวมถึงค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ตามใบเสนอราคาอย่างชัดเจน/ในบางกรณีการขอดำเนินการอาจไม่สามารถขอใบเสร็จได้

       

       2. ผู้ว่าจ้างจะได้รับการบริการจากบริษัทเซฟเวย์ในด้านการนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้อง(รายการนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้า,ค่าภาษี,ค่าพิธีการศุลกากรไทยลาว,ค่าชิปปิ้งและค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด)ตามกฎหมายจนถึงมือผู้รับสินค้าในลาว

       

      3. ผู้ว่าจ้างจะได้รับการแนะนำการทำงานด้านการตลาดในประเทศลาวจากเจ้าหน้าที่บริษัทเซฟเวย์ในเบื้องต้น รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในลาวและการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในลาวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน เข้าไปเปิดการค้าในลาว

 

          

 

<<<<  >>>>