ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
17 ธันวาคม 2561

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
28/06/2561
994036
58329

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ(หลังจากทำการตลาดไปแล้วรวมกับเซฟเวย์อย่างชัดเจน) 

       1.  วางระบบบริหารจัดการก่อนเข้าร่วมโครงการในลาว Research  ข้อมูลและความสนใจ

 

       2.  จัดวางสินค้า เสนอสินค้าให้กับคู่ค้าของ Saveway Trading ใน สปป.ลาว ทุกจุดที่เรามี Contact ต่อกัน

 

       3.  สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของท่านให้ผู้บริโภคใน สปป.ลาว ได้ทดลอง,ใช้,ชิม และแสดงความคิดเห็นในสินค้าของท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่างๆได้

 

       4.  จัดทำการตลาดตามรูปแบบของ Saveway Trading ที่วางไว้แล้วกับ Saveway Lao และร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่เข้าร่วมธุรกิจไทยลาวของ Saveway Trading & Saveway Lao

 

      5.  จัดทำด้านการนำเข้าสินค้าโดยผ่านพิธีการศุลกากรไทยลาวให้สมบูรณ์แบบOne Stop Service โดย Saveway Trading (เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า)

 

      6.  จัดให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมงานแสดงต่างๆในลาวโดยการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆร่วมกันกับภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและลาว (ไม่รวมค่าบูธในแต่ละงาน)

 

      7.  จัดให้มีการเซ็นสัญญาคู่ค้าระหว่างผู้ประกอบการกับ Saveway Trading เมื่อครบ  3 เดือน(หรือเมื่อสินค้าลงในตลาดลาวแล้ว)

 

         >>>>