ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
16 มกราคม 2562

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
03/01/2562
1016713
58872

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

ศูนย์กระจายสินค้า - ไทยลาว 

 

บริษัท เซฟเวย์  เทรดดิ้ง จำกัด (Saveway Trading CO.,LTD.)  ตั้งอยู่ที่ 343 หมู่ 11 ถนนเฉลิมพระเกียรติ   ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  ทางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  ซึ่งจะเปิดเพื่อรับอาเซียนในปี 2558  มีการพัฒนาโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจ  อาจเป็นเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากกว่าเรื่องอื่น ๆ  อีกทั้งในการขับเคลื่อนส่วนใหญ่แล้วที่มักจะก้าวไปเร็วกว่าส่วนอื่น ๆ ก็คือภาคธุรกิจนั้นเอง  เซฟเวย์ จึงได้สร้างโครงการขึ้นมา ชื่อว่า “โครงการเปิดประตูการค้าสู่  สปป.ลาวอย่างยั่งยืน”  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่อยากไปทำการตลาดในลาวได้ร่วมเข้าโครงการนี้  โดยมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม  เนื่องจากอยู่ใกล้ด่านพรมแดนไทย-ลาว    และมีสถานที่อำนวยความสะดวก อาทิ 

-  ศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition Hall)

-   ลานจอดรถ

-   ร้านกาแฟ

-  ร้านอาหาร

    อื่น ๆ

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ข้ามมายังประเทศไทย