ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
17 ธันวาคม 2561

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
28/06/2561
994066
58329

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของสินค้าในประเทศลาว 

      

  ค่าสำรวจความต้องการของตลาดในประเทศลาวจำนวนเงิน 80,000 บาท 


            -  เป็นช่องทางก่อนการตัดสินใจเข้าโครงการว่าสินค้าของท่านมีความเป็นไปได้หรือไม่ในการเปิดตลาดหรือเป็นที่สนใจของคนลาวในระยะเวลาทำงานเพื่อสำรวจตลาด  1  เดือน


 วิธีการและแผนปฏิบัติงาน


 1.  ทีมงานจะลงสำรวจความสนใจของสินค้านั้น ๆ

 2.  ทีมงานจะวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้านั้น ๆ จากประชาชนในประเทศลาว                   (นครหลวงเวียงจันทร์)

 3.  ทีมงานจะจัดเก็บเป็นเอกสารและฐานข้อมูลให้กับผู้ประกอบการตามกลไกลต่าง ๆ อย่าง       ชัดเจน

 

 

ผลสรุป  เป็นการประเมินสินค้าของท่านว่าจะเข้าโครงการได้หรือไม่